Hoe werkt een goed verhaal?

Een goed verhaal neemt je mee, roept een vraag bij je op en geeft je een boodschap mee die beklijft. 

Mr. Picture gebruikt hiervoor een combinatie van klassieke vertel technieken uit de literatuur en filmgeschiedenis. 

Zie hieronder de basis van hoe hij te werk gaat.


 

4 Pijlers

Mens

De hoofdpersoon is de kern van je verhaal. Zij is iemand die de moeite waard is om te kennen - en meer dan dat, zij is de kracht die jouw verhaal draagt. Hoe meer je hoofdpersonage je kijkers beweegt, hoe meer ze zich vereenzelvigen met je verhaal.  We willen dat het publiek een sterke band heeft met het hart en dat deze de kijker echt in het verhaal betrekt.

Plaats

Plaats is waar je verhaal leeft. De plaatsen van je verhaal zijn die plekken waar het verlangen, de uniciteit en de complexiteit van je hoofdpersoon het meest te zichtbaar worden. Deze pijler is belangrijk voor je kijker om zich te kunnen oriënteren. Zien is geloven.

Doel

Wat wil je dat je verhaal vertelt? Wat wil je dat het publiek doet? Wat moet de kijker meenemen uit dit verhaal? 

Dit zijn de grote vragen waar we rekening mee moeten houden vóórdat we op pad gaan om een verhaal tot leven te brengen.

Plot

Plot is de structuur die je publiek vanuit het hart van je verhaal naar je doel brengt. En plot is wat de impact van het verhaal maximaliseert. Zonder een structuur verliest je publiek snel de aandacht en interesse in het verhaal. 


 

Mens

Het Hart

De hoofdpersoon is de kern van je verhaal. Zij is iemand die de moeite waard is om te kennen - en meer dan dat, het hart is de kracht die jouw verhaal draagt. Hoe meer je hoofdpersonage je kijkers beweegt, hoe meer ze zich vereenzelvigen met je verhaal.  We willen dat het publiek een sterke band heeft met het hart en dat deze de kijker echt in het verhaal betrekt.

Verlangen

Wat wil het hart. Wat is het doel. Zoom in en uit. Wat wil het hart buiten de directe context. Waar droomt het hart van? waar wil het over een jaar zijn? en vijf jaar?

Complexiteit

Waarom wil het hart wat het wil? Wat is het bestaansrecht van het hart? Waarom is het relevant om hier over te vertellen?

Uniciteit 

Wat onderscheid het hart van andere harten. Hoe zou je het in drie woorden beschrijven? Wat maakt dit hart begeerlijk. Wat is zijn grootste verdienste.


 

Doel

Het doel van een verhaal kan van alles zijn, van een oproep tot actie voor een specifieke zaak tot meer bewustzijn creëren voor een bepaald onderwerp. Je doel is boodschap die je bij je publiek achter wilt laten nadat ze je verhaal hebben gehoord.

Het is belangrijk om je altijd bewust te zijn van je drijfveren en je bewogen heeft om je verhaal überhaupt te vertellen. Deze is namelijk essentieel bij het ontwikkelen van deze pijler.


Plaats

 

Plaats

Plaats is waar je verhaal leeft. De plaatsen van je verhaal zijn die plekken waar het verlangen, de uniciteit en de complexiteit van je hoofdpersoon het meest te zichtbaar worden. Deze pijler is belangrijk voor je kijker om zich te kunnen oriënteren. Zien is geloven.


 

Conflict 

Conflict in literatuur verwijst naar de verschillende drijfveren van de personages of krachten die erbij betrokken zijn. Conflicten zijn het meest zichtbaar tussen twee of meer personages, meestal een protagonist en een antagonist, maar kunnen in veel verschillende vormen voorkomen. Een personage kan net even goed in conflict komen met een natuurlijke kracht, zoals een dier of een weergebeurtenis. Het literaire doel van conflict is om spanning in het verhaal te creëren, waardoor lezers meer geïnteresseerd raken. Door hen onzeker te laten over welke personages of krachten de overhand zullen hebben ontstaat de behoefte om die vraag beantwoord te krijgen. 


 

Plot

Plot is de structuur die je publiek vanuit het hart van je verhaal naar je doel brengt. En plot is wat de impact van het verhaal maximaliseert. Zonder een structuur verliest je publiek snel de interesse in het verhaal. De aandacht verslapt en horen je verhaal niet uit.

De plotstructuur bestaat uit 6 essentiële plotpunten: Het conflict, de acceptatie en het antwoord en het haakje, de hindernissen en de uitsmijter.


Using Format